Poznaj nas

Społeczność Chrześcijańska Katowice:

Jesteśmy kościołem, który na fundamencie Słowa Bożego uwielbia Boga poprzez naśladowanie Jezusa Chrystusa, głoszenie Ewangelii i służenie ludziom wokół nas.


Jesteśmy częścią Kościoła Chrystusowego w RP, należącego do nurtu chrześcijaństwa o charakterze ewangelicznym.

Charakterystyczne cechy ewangelicznego chrześcijaństwa to wiara w osobistą relację z Jezusem Chrystusem, który dokonał dzieła zbawienia przez swoją śmierć i zmartwychwstanie, uznanie Pisma Świętego jako ostatecznego autorytetu w sprawach wiary i życia, oraz dzielenie się Dobrą Nowiną o Jezusie Chrystusie z innymi ludźmi.

Kim są ewangeliczni chrześcijanie?

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o idei chrześcijaństwa ewangelicznego, zapraszamy Cię na stronę Ewangelicznej Polski.

O nas

Rada Starszych SChK

Mirosław Kozieł

Mirosław Kozieł

Pastor przełożony

Mirosław Pieszka

Mirosław Pieszka

Pastor pomocniczy

Łukasz Pieszka

Łukasz Pieszka

Członek Rady

Krystian Korus

Krystian Korus

Członek Rady

Patryk Michalak

Patryk Michalak

Członek Rady

Dzięki składam temu, który mnie wzmocnił, Chrystusowi Jezusowi, Panu naszemu, za to, że mnie uznał za godnego zaufania, zleciwszy mi tę służbę (1Tm 1:12)

Celem Rady Starszych SChK jest troska o Kościół i jego rozwój. Realizujemy go poprzez regularne spotkania w gronie Rady Starszych, modlitwę, służenie oraz dokładanie starań, aby odpowiadać na wszelkie potrzeby związane z funkcjonowaniem naszej Społeczności. Dbamy przy tym o swój własny rozwój i relację z Bogiem.

Istota wiary

W co wierzymy

  1. Wierzymy, że jest Jeden, Żyjący i Prawdziwy BÓG, który istnieje od zawsze i na zawsze. Wierzymy, że Bóg istnieje w trzech oddzielnych, lecz współistotnych osobach jako Ojciec, Syn i Duch Święty, równych w boskości, mocy i chwale, który wszystko stworzył, wszystko podtrzymuje swą mocą i nad wszystkim panuje. Ostatecznie objawił się w Jezusie Chrystusie, dokonując dzieła zbawienia, w którym poznajemy pełnię Jego miłości, łaski, świętości i sprawiedliwości.

 

  1. Wierzymy, że JEZUS CHRYSTUS, jest jednorodzonym Synem Bożym, poczętym z Ducha Świętego i zrodzonym z Marii dziewicy, który jest prawdziwie Bogiem i prawdziwie człowiekiem. W Nim wypełniły się wszystkie mesjańskie proroctwa Starego Przymierza, co potwierdza Jego nauka, cuda, odkupieńcza śmierć na krzyżu, zmartwychwstanie oraz wniebowstąpienie. Wierzymy, że obecnie zasiada po prawicy Ojca w Niebie i że w sposób widzialny powróci na ziemię, odsłaniając pełnię swego Chwalebnego Królestwa oraz w to, że On jest Sędzią żywych i umarłych.

 

  1. Wierzymy, że DUCH ŚWIĘTY przyszedł od Ojca i Syna, aby przekonać świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Jest On obiecanym Pocieszycielem, Duchem Prawdy, Dawcą charyzmatów i Opiekunem, który zamieszkuje w każdym na nawo narodzonym chrześcijaninie. Przygotowuje On Kościół (Oblubienicę) na spotkanie z Chrystusem (Oblubieńcem) przez dzieło pokuty, nowego narodzenia, odnowy, uświęcenia, napełnienia mocą, udzielania darów, wyposażenia do służby i kontynuowania misji Jezusa Chrystusa na ziemi.

 

  1. Wierzymy, że PISMO ŚWIĘTE jest natchnionym (żywym) Słowem Boga, skierowanym do człowieka, stanowiąc ostateczny autorytet w kwestii życia i wiary, mając pierwszeństwo przed tradycją Kościoła, opinią ludzką. Nie może ono służyć do popierania własnych przekonań, lecz do kształtowania przekonań zgodnych z jej natchnionym celem, którym jest prowadzenie ludzi do wiary w Jezusa Chrystusa i do zbawienia w Jego Imieniu. Wierzymy, że poprzez głoszenie Słowa Bożego ludzie są prowadzeni do bliskiej, osobistej więzi z Chrystusem i stają się Jego dojrzałymi naśladowcami.

 

  1. Wierzymy, że CZŁOWIEK został stworzony przez Boga na Jego podobieństwo, że uległ kuszeniu szatana i że zbuntował się przeciwko Bogu. W następstwie aktu nieposłuszeństwa człowiek jako mężczyzna i kobieta utracił bliską więź z Bogiem i sprowadził na rodzaj ludzki grzech i śmierć, stając się z natury grzesznikiem. Bóg dokonuje aktu usprawiedliwienia człowieka z łaski, przez wiarę w zbawcze dzieło Chrystusa, które wykonało się raz na zawsze poprzez Jego śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie, przez co człowiek na powrót odzyskuje utraconą więź z Bogiem i życie wieczne.

  1. Wierzymy, że jest jeden, święty i apostolski KOŚCIÓŁ, będący Ciałem Chrystusa, którego On jest Głową, zaś wszyscy narodzeni z wody i z Ducha, są jego żywymi członkami. Bóg poprzez Kościół i moc Ducha Świętego realizuje Wielki Nakaz Misyjny Jezusa Chrystusa, aby iść na cały świat, głosić ewangelię wszystkim ludziom, chrzcząc ich w Imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, czyniąc ich uczniami i ucząc ich zachowywać naukę.
FAQ

Odpowiedzi na Twoje pytania

Możesz spodziewać się zwykłych ludzi, którzy doświadczyli niezwykłej przemiany w wyniku relacji z Jezusem Chrystusem.

Możesz spodziewać się prostego przesłania, z niezwykłej Księgi, jaką jest Biblia.

Możesz spodziewać się duchowej atmosfery, tworzonej przez niezwykłe działanie Ducha Świętego.

Głównym celem nabożeństwa jest uwielbienie Boga.

Staramy się to robić poprzez: pieśni, modlitwę, dziękczynienie, ofiarność, słuchanie Słowa Bożego, a niekiedy przez świadectwa.

Raz w miesiącu obchodzimy pamiątkę Wieczerzy Pańskiej, spożywając chleb i wino.

Modlimy się również o ludzi i ich potrzeby.

Nie trzeba należeć do naszego Kościoła, aby uczestniczyć w nabożeństwach. Cieszymy się z każdej osoby, która nas odwiedza i jest to dla nas wielkim przywilejem, kiedy wspólnie możemy oddać Bogu chwałę.

Zapraszamy każdego do udziału w naszych nabożeństwach.

Oczywiście, w trakcie nabożeństwa prowadzone są zajęcia dla dzieci w dwóch grupach wiekowych. Ponadto działa grupa młodzieżowa, która jest bardzo otwarta na nowe znajomości. Spotkania młodzieżowe odbywają się w piątki.

Tak, w tygodniu prowadzimy biblijne grupy domowe, na których rozważamy fragment Słowa Bożego, budujemy relacje między sobą, modlimy się o siebie oraz pogłębiamy relację z Bogiem. Ponadto, organizujemy wspólne wyjazdy Kościoła oraz wydarzenia, mające na celu popularyzowanie ewangelii.

Tak, tłumaczymy symultanicznie na język angielski.

Niedzielne nabożeństwa odbywają się w Katowicach, przy ul. Grażyńskiego 49A (Dom Lekarza). Mapkę znajdziesz tutaj.

Znajdź swoje miejsce

Nasze aktywności

grupa uwielbienia

Grupa uwielbienia

Dla wszystkich, którzy dostrzegają w sobie muzyczny potencjał.

SCHK Youth

SChK Youth

Zapraszamy młodzież w wieku od ósmej klasy szkoły podstawowej do końca szkoły średniej.

służba wśród dzieci

SChK Kids

Prowadzimy cotygodniowe zajęcia w różnych kategoriach wiekowych towarzysząc dzieciom w ich duchowym rozwoju, a także tworzymy wspierającą się społeczność rodziców i nauczycieli.

Biblia foto

Grupy domowe

Grupy domowe to integralna część życia naszego Kościoła. Dają one możliwość wspólnego studiowania Bożego Słowa i modlitwy oraz budowania relacji w oparciu o wzajemne zaufanie. Zapraszamy do udziału!

Społeczność Chrześcijańska  Katowice

ul. Krasińskiego 29
40-019 Katowice

info@schk.pl
+48 32 706 15 59

Nabożeństwa
Niedziela, 11:00
ul. Grażyńskiego 49A
40-126 Katowice

Społeczność Chrześcijańska Katowice 2022