Pastorzy

Mirosław Kozieł

pastor przełożony

Mirosław i Anna Kozieł

Ze Społecznością Chrześcijańską Katowice jesteśmy związani od 2011 roku. Od 2015 roku pełnię funkcję Pastora Przełożonego a moja żona Ania dzielnie mnie w tym wspiera. Naszym pragnieniem jest tworzyć Kościół, który jest otwarty na ludzi, dostrzega ich potrzeby i stara się na nie odpowiadać. Aby dobrze wypełnić rolę, do której zostaliśmy powołani przez Boga, potrzebujemy nieustannej przemiany osobistego życia tak, aby stawać się coraz bardziej podobnymi do Chrystusa w swojej postawie i charakterze. Nie jest to łatwe, ale możliwe dzięki prowadzeniu i działaniu Ducha Świętego. Naszym marzeniem jest, aby Społeczność Chrześcijańska Katowice była Kościołem, który wywiera istotny wpływ na życie ludzi oraz na środowisko regionu, z którym współegzystuje. Pragniemy służyć w taki sposób, aby widzieć ludzi przychodzących do Chrystusa i odnajdujących w Nim pokój z Bogiem, autentyczną radość, pełną akceptację i prawdziwe bezpieczeństwo. Wdzięczni Bogu, przyjaźni ludziom i oddani Ewangelii chcemy wypełniać nasze powołanie. Mirek&Ania rodzice dorosłych dzieci Dominiki i Szymona.

Mirosław Pieszka

pastor pomocniczy

Mirosław i Ewa Pieszka

Nasze życie to historia Bożego powołania i wkraczania w coraz to nowe obszary służby. Razem z żoną Ewą staliśmy się częścią Społeczności Chrześcijańskiej Katowice w roku 1988, w tym samym czasie, gdy byliśmy zaangażowani w tworzenie Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Akademickiego. Wcześniej w ramach ChSA w Polsce, a obecnie w światowej misji studenckiej IFES (International Fellowship of Evangelical Students) czy też Ruchu Lozańskim (Lausanne Movement for World Evangelization) organizujemy i prowadzimy wiele konferencji, szkoleń, wykładów oraz indywidualnych sesji, głównie w zakresie rozwoju przywództwa i zarządzania, oraz na temat wzrastania w dojrzałości w osobistym życiu duchowym. Jednak to zawsze nasz lokalny kościół SChK był dla nas tym szczególnym domem duchowym. To właśnie tutaj chcemy przede wszystkim służyć tym, czym zostaliśmy przez Boga obdarowani, a także wykorzystywać wszelkie doświadczenia zdobyte w pracy misyjnej. W pełni utożsamiamy się z mottem SChK, “Przez Niego, dla Niego”. Razem z Ewą jesteśmy rodzicami trójki dorosłych dzieci i szczęśliwymi dziadkami czterech wnuczek.

Społeczność Chrześcijańska  Katowice

ul. Krasińskiego 29
40-019 Katowice

info@schk.pl
+48 32 706 15 59

Nabożeństwa
Niedziela 11.00
ul. Grażyńskiego 49A

Społeczność Chrześcijańska Katowice 2022