Grupa uwielbienia

Wizja

Jesteśmy grupą zwykłych ludzi, których powołał i wyposażył Bóg. Powołał by wielbić Jego Święte Imię poprzez muzykę, teksty piosenek oraz przez tworzenie atmosfery uwielbienia, w której każdy może zbliżać się do Boga.

Cel

Naszym celem jest rozbudzanie w ludziach pragnienia wywyższania Boga w pieśniach i prowadzenie ich do intymnej społeczności z Bogiem.

Jak działamy?

Regularnie spotykamy się na próbach, gdzie dbamy o nasz rozwój muzyczny oraz duchowy modląc się o siebie, dzieląc się Bożym Słowem i utrzymując wzajemne relacje.

Jak można się zaangażować?

Jeśli dostrzegasz w sobie muzyczny potencjał i chciałbyś/chciałabyś spróbować odkryć, czy uwielbienie jest służbą, do której powołuje cię Bóg skontaktuj się z liderem, lub członkiem zespołu.

Lider

Arkadiusz Szymczak
arek@schk.pl

Społeczność Chrześcijańska  Katowice

ul. Krasińskiego 29
40-019 Katowice

info@schk.pl
+48 32 706 15 59

Nabożeństwa
Niedziela, 11:00
ul. Grażyńskiego 49A
40-126 Katowice

Społeczność Chrześcijańska Katowice 2022