Post i modlitwa

Miejsce:Dom Lekarza, ul. Grażyńskiego 49A, Katowice Termin: 30.01-03.02 godz. 19:00

SChK sekcja futbolu

Miejsce:Dom Lekarza, ul. Grażyńskiego 49A, Katowice Data: Sobota, 26 listopada 2022,…