List do Filipian cz.5 – Chrystus naszą radością – Flp 3:20-4:9 (Mirosław Kozieł)

SChK
SChK
List do Filipian cz.5 - Chrystus naszą radością - Flp 3:20-4:9 (Mirosław Kozieł)
/