Świadectwo, które potrzebujemy złożyć – Dz 6:8-15, 7:51-60 (Łukasz Krawczyk)

SChK
SChK
Świadectwo, które potrzebujemy złożyć - Dz 6:8-15, 7:51-60 (Łukasz Krawczyk)
/