Modlitwa, od której potrzebujemy zacząć – Dz 4:23-33 (Mirosław Kozieł)

SChK
SChK
Modlitwa, od której potrzebujemy zacząć - Dz 4:23-33 (Mirosław Kozieł)
/