List do Filipian cz.1 – Chrystus naszą Ewangelią – Flp 1:1-20 (Mirosław Kozieł)

SChK
SChK
List do Filipian cz.1 - Chrystus naszą Ewangelią - Flp 1:1-20 (Mirosław Kozieł)
/