Kim jesteśmy

Społeczność Chrześcijańska Katowice.
Jesteśmy kościołem, który na fundamencie Słowa Bożego uwielbia Boga poprzez naśladowanie Jezusa Chrystusa, głoszenie Ewangelii i służenie ludziom wokół nas.

Przez Niego. Dla Niego.

Jesteśmy częścią Kościoła Chrystusowego w RP, należącego do  nurtu chrześcijaństwa o charakterze ewangelicznym.

Charakterystyczne cechy ewangelicznego chrześcijaństwa to wiara w osobistą relację z Jezusem Chrystusem, który dokonał dzieła zbawienia przez swoją śmierć i zmartwychwstanie, uznanie Pisma Świętego jako ostatecznego autorytetu w sprawach wiary i życia, oraz dzielenie się Dobrą Nowiną o Jezusie Chrystusie z innymi ludźmi.

Nasze motto wierni Bogu, przyjaźni ludziom, oddani Ewangelii wskazuje na wartości, które są dla nas najważniejsze.

Zapraszamy każdego, kto razem z nami chce udać się w fascynującą podróż odkrywania chrześcijańskich wartości i doświadczania realności Jezusa Chrystusa i mocy Jego słów.

Społeczność
ponieważ kościół to relacje, przede wszystkim z Jezusem Chrystusem, ale również i z innymi ludźmi.

Chrześcijańska
ponieważ nasza tożsamość i codzienne życie opieramy na fundamencie Jezusa Chrystusa.

w Katowicach
ponieważ tutaj żyjemy i kochamy to miasto, chcemy widzieć jak Bóg zmienia je na swoja chwałę.

Dodaj komentarz

Wierni Bogu, przyjaźni ludziom