Poradnictwo indywidualne

Nasza codzienność, bieg i tempo życia nie oszczędza nam trudnych chwil.

Często też sami czujemy się winni, że nie prowadzimy takiego życia jakie chcielibyśmy prowadzić. Poczucie bezsilności, lęk osamotnienia, obawa, że nikt nas nie rozumie i nie jest nam w stanie pomóc. Samotność, obniżony nastrój, depresja, konflikty, zranienia, brak przebaczenia sobie i innym, trudności w małżeństwie, rodzinie, zmaganie się z uzależnieniami… to tylko część naszych codziennych zmagań.

Celem chrześcijańskiego poradnictwa jest wsparcie oraz pomoc w budowaniu zdrowej relacji z Bogiem, ze sobą samym i innymi ludźmi. Troska o indywidualne potrzeby, o małżeństwo, rodzinę. To szukanie wyjścia z sytuacji kryzysowych, jak i wsparcie i czynienie wspólnych kroków z nadzieją na powrót do pełnego zdrowego funkcjonowania.

Wierni Bogu, przyjaźni ludziom