List do Filipian cz.6 – Chrystus naszym zaopatrzeniem – Flp 4:10-20 (Mirosław Kozieł)

SChK
SChK
List do Filipian cz.6 - Chrystus naszym zaopatrzeniem - Flp 4:10-20 (Mirosław Kozieł)
/