List do Filipian cz.4 – Życiem jest Chrystus – Flp 3:1-15 (Mirosław Kozieł)

SChK
SChK
List do Filipian cz.4 - Życiem jest Chrystus - Flp 3:1-15 (Mirosław Kozieł)
/